santa monica蓝色修身牛仔裤

S$1,040

颜色:

蓝色

选择颜色后,可选尺寸可能会发生变化

color (通过选择颜色,页面中的尺寸可用性,描述,图像和其他元素可能会更改。)

选择尺码:
YSL 26 - SG 8
YSL 27 - SG 8
YSL 28 - SG 10 - 到货提醒
YSL 29 - SG 10 - 到货提醒
YSL 30 - SG 12
YSL 31 - SG 12
YSL 32 - SG 14 - 到货提醒
YSL 33 - SG 14 - 到货提醒
YSL 34 - SG 16 - 到货提醒
YSL 36 - SG 18 - 到货提醒

平均配送时间:2-4个工作日
邮件
联系客户服务,即表示您同意将个人数据传输到您所在国家/地区之外