saharienne帆布中长半身裙

S$2,750

颜色:

米色

选择颜色后,可选尺寸可能会发生变化

color (通过选择颜色,页面中的尺寸可用性,描述,图像和其他元素可能会更改。)

选择尺码:
YSL F34 - SG 6
YSL F36 - SG 8
YSL F38 - SG 10
YSL F40 - SG 12
YSL F42 - SG 14

预计送达日期: 16/04/2024 - 19/04/2024
邮件
联系客户服务,即表示您同意将个人数据传输到您所在国家/地区之外